Hur går det till?

En närmare titt

Novogenia – ett världsledande laboratorium


Våra DNA-analyser är grundade på åratal av forskning och över 15 000 vetenskapliga studier. Analysen utförs av Novogenia som är världsledande och flerfaldigt certifierad inom genetiska analyser. I deras nätverk ingår över 3000 läkare och sjukhus i mer än 30 länder. Tillsammans har man utvecklat och tagit fram den största portföljen för genetiska analyser i världen. Ett exempel är att Novogenia genomför 75 % av samtliga DNA-analyser i Europa.

✓ Ett av de modernaste och mest automatiserade laboratorierna i Europa

✓ Kvalificerad och kompetent personal

✓ Avancerad teknologi för att genomföra genetiska analyser

✓ Närvaro av vetenskaplig expertis för sammanställning av testresultat

Laboratoriet har en mängd certifikat och kvalitetssäkringssystem som motsvarar internationell standard eller överträffar dem.

Hur går det till?

Hur går en DNA-analys till?


DNA är ungefär 99,5% identiskt för alla människor. Det finns små skillnader som gör varje individ unik. Dessa skillnader kallas genetiska variationer. Enkelt kan man beskriva att DNA fungerar som en instruktionsmanual för hur kroppen ska bilda olika byggstenar och funktionella enheter. DNA avgör alltså vilka anlag vi har och ger svar på personliga egenskaper.

01

Novogenia extraherar DNA från celler i ditt salivprov.

Novogenia extraherar DNA från celler i ditt salivprov.
Laboratoriet bearbetar ditt DNA på ett genotyp-chip som utläser hundratusentals olika variationer.

02

Laboratoriet bearbetar ditt DNA på ett genotyp-chip som utläser hundratusentals olika variationer.

03

Ditt DNA analyseras av två forskare som tar fram din personliga rapport.

Ditt DNA analyseras av två forskare som tar fram din personliga rapport.

En DNA-analys är enkelt att utföra via ett salivprov. Analysresultaten skickas digitalt och i en personlig bok. Testet består av en genetisk analys med träffsäkerhet på 99,97%.

Få kontroll över din hälsa

Alla människor bär på genetiska variationer och defekter. Många hälsoproblem kan också förhindras genom att vidta förebyggande åtgärder i tid. Med en DNA-analys får du reda på hur du kan förbättra din hälsa och livsstil efter dina unika genetiska anlag.

Dina gener har svaren

Vi har alla olika genetiska styrkor och svagheter när det gäller kost och träning. Med personliga kost- och träningsråd grundade på DNA-analyser får du reda på hur din kropp fungerar. I ditt träningsprogram skapar det förutsättningar för att uppnå bästa resultat oavsett vad ditt mål är.

Åratal av forskning

Generna har undersökts i en stor mängd vetenskapliga studier:

7500 studier på PPARG-genen

167 studier på FABP2-genen

6897 studier på ADRB2-genen

493 studier på FTO


Anton Axelsson

”Vi är stolta över att säga att vi har några av världens mest omfattande DNA-analyser”