april 13, 2018 - 8:15 f m

Genetiskt anlag gör att människor reagerar olika på fett

I en studie som hade 720 deltagare upptäckte man att bara de med en mindre fördelaktig variant av genen PPARG gick upp i vikt vid fettrik diet (1). En annan oberoende studie fick också samma resultat (2). Kroppens gensvar på dieter med höga/låga fettnivåer kan därför förutspås genom kunskapen om denna genetiska defekt.

Genetiskt anlag påverkar hur väl kroppen svarar på träning

Hur effektiv träning är för att gå ner i vikt påverkas av generna. Man har funnit att individer med en specifik variant av genen ADRB2 hade ett genetiskt samband till övervikt (3). En annan studie upptäckte samtidigt att vid mindre fördelaktig variant av samma gen, var träning inte det mest effektiva sättet att gå ner i vikt (4). Dessa genetiska effekter har också bekräftas i flertalet andra publikationer (5).

Människor reagerar olika på kolhydrater

En vetenskap studie i ”Journal of Nutrition” visade att människor med Gln27Glu polymorfism i genen ADRB2 löpte betydligt större risk att bli överviktig. Detta när det dagliga intaget av kalorier bestod till 49 % kolhydrater (6).

Kostnadsfri rådgivning

Med våra DNA-analyser får du individuella kost- och träningsråd grundade på dina gener.

Vill du veta mer?
Kontakta oss  för en kostnadsfri rådgivning!

 

Källor
1. Young, Ae Cho, “Gene-environment interaction and obesity”,utr Rev. 2008 Dec; 66(12): 684-694.
2. Memisoglu et al, Human Molecular Genetics. 13: 2923-2929, 2001
3. Marti A1, Corbalán MS, Martínez-Gonzalez MA, Martinez JA. ” TRP64ARG polymorphism of the beta 3-adrenergic receptor gene and obesity risk: effect modification by a sedentary lifestyle.” Diabetes Obes Metab. 2002 Nov;4(6):428-30
4. ”Effects of Trp64Arg mutation in the beta 3-adrenergic receptor gene on weight loss, body fat distribution, glycemic control, and insulin resistance in obese type 2 diabetic patients.” (Diabetes Care. 1997 Dec;20(13):1887-90.)
5. (Eur J Intern Med. 2007 Dec;18(8):587-92, Obes Res. 2004 May;13(5):807-15., Int J Obes Relat Metab Disord. 2003 Sep;27(9):1028-36).
6. J. Alfredo Martínez Maria S. Corbalán Almudena Sánchez-Villegas et al. Obesity Risk Is Associated with Carbohydrate Intake in Women Carrying the Gln27Glu β2-Adrenoceptor Polymorphism, The Journal of Nutrition, Volume 133, Issue 8, 1 August 2003, Pages 2549–2554

Nyhetsarkiv