april 6, 2018 - 8:44 f m

Human Genome Project

Under de senaste 30 åren har det genetiska forskningsfältet haft ett stort inflytande inom nästan all forskning och den kliniska vetenskapen.

Sedan Human Genome Project lanserades finns flera viktiga och intressanta upptäckter (1).

Användningen av genetik inom idrottslig prestation kan anses vara omfattande. Det finns många exempel i forskningen för genetiska markörer som är förknippade med prestation och träning (2). Flera studier har exempelvis identifierat ett samband mellan genen som kodar angiotensin-converting enzyme (ACE) och en individs uthållighet eller styrkekapacitet (3). Den fysiska prestationen påverkas alltså av genetiska faktorer (4).

ACE-genens roll och andra relevanta gener är viktiga när man ska ta fram effektiva träningsprogram. Kunskap som kan vara grundläggande för att uppnå bästa resultat!

 

Jag är väldigt nöjd med min DNA-analys. För mig är det viktigt att få reda på så mycket som möjligt om mina gener. Det har hjälpt mig justera kosten så att jag kan prestera på bästa möjliga sätt. Helt enkelt vad jag ska äta och inte äta. Sedan jag förändrade min kost har jag fått bättre resultat och känner mig piggare.

DNA-analysen har jag gett mig kunskap om mina sjukdomsrisker, men också råd om hur jag kan förhindra dessa. Jag har fått större kontroll över min hälsa, något som är viktigt oavsett vad vi gör i livet eller vilka mål man har.

NHL-stjärnan Elias Lindholm berättar hur vår DNA-analys Elitidrott har hjälpt honom.

 

Källor

1, Boehm CD, Kazazian HH., Jr. ”The molecular basis of genetic disease”. Curr Opin Biotechnol. 1990;1:180–187. [PubMed]
2. 8. Rankinen T, Perusse L, Rauramaa R, et al. “The human gene map for performance and health related fitness phenotypes: the 2003 update.” Med Sci Sports Exerc. 2004;36:1451–1469. [PubMed]
3. 9. Gayagay G, Yu B, Hambly B, et al. “Elite endurance athletes and the ACE I allele: the role of genes in athletic performance.” Hum Genet. 1998;103:48–50. [PubMed]
10. Woods DR, Humphries SE, Montgomery HE. “The ACE I/D polymorphism and human physical performance. Trends Endocrinol Metab.” 2000;11:416–420. [PubMed]
11. Folland J, Leach B, Little T, et al. “Angiotensin-converting enzyme genotype affects the response of human skeletal muscle to functional overload.” Exp Physiol. 2000;85:575–579. [PubMed]
4. Tsianos G1, Sanders J, Dhamrait S, et al. “The ACE gene insertion/deletion polymorphism and elite endurance swimming”. Eur J Appl Physiol.  2004 Jul;92(3):360-2. Epub 2004 May 8.

 

Nyhetsarkiv