maj 2, 2018 - 3:38 e m

Den genetiska kartan

Under ett tvåårigt samarbete har forskare vid Uppsala Universitet och Karolinska Institutet tagit fram en karta över de genetiska skillnaderna för Sveriges befolkning.

Kartan byggdes genom att analysera arvsmassan hos 1000 personer i Sverige. Deltagarna valdes ut grundligt för att skapa överblick och täcka genetiska variationer över hela befolkningen (1).

Ärftligheten spelar in

Våra gener är inte helt felfria. Varje individ bär på gendefekter och genvariationer som vi antingen ärvt av våra föräldrar eller som av en händelse bildats och sedan påverkar vår hälsa. Fysiskt kan det t.ex. innebära försvagat immunsystem eller ökad risk för hjärtinfarkt. Sjukdomar, som i vissa familjer förekommer ofta, är exempel på att risken kan variera från familj till familj och person till person.

Möjlighet till kunskap

För varje individ innebär det en möjlighet att få kunskap om deras genetiska variationer är vanliga förändringar bland friska människor, eller har bidragit till sjukdom och kan öppna upp för olika behandlingsmöjligheter.

Läs mer om hur en DNA-analys går till här >>

Källa:

1. https://ki.se/mmk/den-forsta-kartan-over-genetisk-variation-i-sverige

Nyhetsarkiv