april 10, 2018 - 8:06 f m

Genernas betydelse för att prestera

Inom det elitidrottsliga forskningsfältet finns det två gener med tydlig koppling till fysisk prestation; Angiotensin I-Converting Enzyme (ACE) och Alfa-Actinin-3 (ACTN3). Under de senaste 20 åren har dessa gener studerats noggrant. Forskningen är omfattande med över 340 studier (1).

Genetisk polymorfism betecknar en gens förmåga att förändras och skapa olika variationer av sig själv. ACE-genen finns i två varianter (allelerna, I och D). I-allelen innebär att man är genetiskt kodad för att prestera inom uthållighetsidrott (2). D-allelen medför istället att korta explosiva moment som styrkelyft eller sprint istället är lämpligast (3). ATCN3-(R)-genen kodar uppbyggnaden av muskelprotein, vilket ger bättre förutsättningar för att bilda muskelmassa (4).

I en nyligen utförd studie undersökte man ATCN3 och kopplingen till den ventilatoriska tröskeln (när andningsfrekvensen ökar ordentligt, laktatet stiger och syret inte är tillräckligt). I studien ingick 150 män och resultatet blev tydligt. Testpersonerna som inte hade R-allelen (kodningen för muskelmassa/styrka) kunde upprätthålla högre löphastighet innan de nådde sin tröskel. Slutsatsen blev att dessa individer vid hög intensitet nyttjade fettet som bränsle, sparade på muskelglykogenet och därigenom presterade bättre vid längre träningspass (5).

Med vår DNA-analys Elitidrott får du svar på vilka gener du har.

Det ger dig rätt förutsättningar att ta fram ett effektivt träningsprogram och uppnå dina mål snabbare!

Få bästa träningsresultat

Källor

1. The Association of Sport Performance with ACE and ACTN3 Genetic Polymorphisms: A Systematic Review and Meta-Analysis Fang Ma, Yu Yang,Xiangwei Li,  Feng Zhou,  Cong Gao, Mufei Li, and Lei GaoJanuary 24, 2013. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0054685
2. Is there a gender difference between ACE gene and race distance? Min SK, Takahashi K, Ishigami H, Hiranuma K, Mizuno M, Ishii T, Kim CS, Nakazato KAppl Physiol Nutr Metab. 2009 Oct; 34(5):926-https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19935855
3.Costa AM, Silva AJ, Garrido ND, Louro H, de Oliveira RJ, et al. (2009) Association between ACE D allele and elite short distance swimming. Eur J Appl Physiol 106: 785–790. [PubMed
4 .Chiu LL, Wu YF, Tang MT, Yu HC, Hsieh LL, et al. (2011) ACTN3 genotype and swimming performance in Taiwan. Int J Sports Med 32: 476–480. [PubMed]
Eynon N, Duarte JA, Oliveira J, Sagiv M, Yamin C, et al. (2009) ACTN3 R577X polymorphism and Israeli top-level athletes. Int J Sports Med 30: 695–698. [PubMed]
Papadimitriou ID, Papadopoulos C, Kouvatsi A, Triantaphyllidis C (2008) The ACTN3 gene in elite Greek track and field athletesInt J Sports Med 29: 352–355. [PubMed]
Paparini A, Ripani M, Giordano GD, Santoni D, Pigozzi F, et al. (2007) ACTN3 genotyping by real-time PCR in the Italian population and athletes. 
Med Sci Sports Exerc 39: 810–815. [PubMed]

5. Influence of ACTN3 R577X polymorphism on ventilatory thresholds related to endurance performancePasqua LA1Bueno S1Artioli GGJ Sports Sci. 2016;34(2):163-70. doi: 10.1080/02640414.2015.1040823. Epub 2015 May. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25939605

Nyhetsarkiv