januari 30, 2018 - 8:47 f m

Allmänna kostråd kan upplevas vara väldigt generella och komplicerade.

Vilken typ av kost som är hälsosam skiljer sig från en individ till en annan. Dessa olikheter grundar sig bland annat i genetiska skillnader.

I en Eurometer-undersökning tillfrågades deltagarna om vilka ord de först associerade till när de tänkte på ordet mat. För svenskarna hamnade ordet ”hälsa” på sjätte plats, efter ”smak”, ”njutning, ”gemytlighet”, ”hunger” och ”nödvändighet”. I olika val människor gör upplever de sig dock ha den goda hälsan som mål. Att följa livsmedelsverkets rekommendationer är däremot inte vanligt. Endast två av tio följer kostråd om frukt och grönsaker. Överhuvudtaget är svenskarnas intag av salt, fett och socker för stort samtidigt som intaget av fisk, fiber och fullkorn bedöms vara för låg.

Nu kan du få kostråd särskilt anpassade efter dina behov och förutsättningar med våra DNA-analyser. Du behöver inte längre känna förvirring vad som ska ingå i din diet. Det kan också bidra till en känsla av kontroll över din hälsa.

Läs mer om våra DNA-analyser för Viktkontroll här >>

Nyhetsarkiv