april 20, 2018 - 8:08 f m

Kontroll över din hälsa

Våra gener är inte helt felfria.

Varje individ bär på gendefekter och genvariationer som vi antingen ärvt av våra föräldrar eller som av en händelse bildats och sedan påverkar vår hälsa. Dessa genvariationer kallas för polymorfer och är väldigt vanliga.

Polymorfer

Polymorfer kan påverka vår hälsa. Detta betyder dock inte att de helt säkert kommer att få en sjukdom att bryta ut, utan bara att de innebär en ökad risk att insjukna. Om sjukdomen bryter ut beror exempelvis på yttre faktorer i miljön och livsstilen. Forskare uppskattar att varje människa bär på cirka 2000 gendefekter eller genvariationer. Tillsammans påverkar de hälsan och kroppen vilket i många fall kan leda till sjukdomar.

Gendefekter går i arv

Den största delen av våra genvariationer ärver vi av våra föräldrar. Varje embryo får vid befruktningen av äggcellen hälften av sina gener från pappan och hälften från mamman.Tillsammans skapar det en ny människa med egenskaper från båda föräldrarna. Med dessa gener överförs också gendefekter. En polymorf som orsakar hjärtinfarkt kan exempelvis överföras från pappan till sonen och i varje generation ge upphov till sjukdomen. Det är slumpen som avgör om gendefekten går i arv och det kan hända att vissa av barnbarnen bär på gendefekten och andra inte.

Du är unik

Varje människa är unik och genom kombinationen av olika genetiska variationer har varje individ skilda nedärvda hälsosvagheter. Tack vare de senaste teknologiska framstegen är det idag möjligt att undersöka generna och få reda på vilka hälsorisker eventuella gendefekter för med sig. Med denna kunskap kan man sedan vidta förebyggande åtgärder och i många fall förhindra uppkomsten av sjukdomar. Detta är nästa steg inom preventiv medicinering och en ny generation i hälsovården.

Nordens mest omfattande DNA-analys inom Hälsa och Medicin
Med Total+ får du kunskap om hela din genetiska profil. Du får en koppling med rekommendationer till sjukdomsrisk, livsstil, kost och motion.

Läs mer om Total+ här >>

Nyhetsarkiv